O Sejmiku

Sejmik Gospodarczy jest organem samorządu gospodarczego regionu. Od dnia 31 stycznia 2013 roku działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz swojego statutu. Jego członkami są osoby fizyczne, a także organizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentujące interesy przedsiębiorców.

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego