Członkowie

 • Zwyczajni:
 1. Cieślik Andrzej
 2. Dąbrowski Zbigniew
 3. Dulanowski Henryk
 4. Frelichowski Michał
 5. Gogolewski Jan
 6. Gramza Józef
 7. Grześkiewicz Grzegorz
 8. Hadrysiak Krzysztof
 9. Jaczkowski Zygmunt
 10. Kończak Bernard
 11. Krause Stanisław
 12. Oczkowska Silvana
 13. Polasik Karol
 14. Sikora Krzysztof
 15. Szymański Piotr
 16. Ślachciak Mirosław
 17. Ślęzak Benedykt
 18. Świtała Wojciech
 19. Terlecki Piotr
 20. Trela Jacek
 21. Wiatrowski Roman
 22. Zielińska Bogumiła
 • Wspierający:
 1. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 2. Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 4. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług
 5. Nadwiślański Związek Pracoodawców Lewiatan
 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
 7. Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa w Bydgoszczy
 8. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
 9. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza
 10. Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego