Zostań Członkiem SGWK-P

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy zrzesza obecnie ok. 20 organizacji. Członkiem stowarzyszenia może być każda Instytucja Otoczenia Biznesu wraz z reprezentującą ją osobą fizyczną, zrzeszająca małe i średnie przedsiębiorstwa, która poprzez wypełnienie deklaracji wstąpienia wyraża zgodę na przestrzeganie Statutu SGWKP.

  STATUT SGWK-P

 

Aby zostać Członkiem Sejmiku należy wypełnić załączoną deklarację członka SGWK-P i przekazać ją do Biura stowarzyszenia przy ul. Naruszewicza 11 w Bydgoszczy.

                               DEKLARACJA CZŁONKA SGWK-P

 

Wypełnienie deklaracji wstąpienia w poczet członków Sejmiku Gospodarczego WK-P jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na płatność składek członkowskich:

I.    Dla Członka Wspierającego (osoba prawna)

  • w wysokości 100 zł miesięcznie.

Każdy nowowstępujący uiszcza jednorazową opłatę wpisową w wysokości 200 zł.

II.    Dla Członka Zwyczajnego (osoba fizyczna)

  • w wysokości 10 zł miesięcznie.

III.    W terminie:

  • Składki członkowskie opłacane są do końca I kwartału każdego roku.
  • Nowo przyjęci członkowie opłacają składki w terminie 30 dni od powiadomienia o przyjęciu.
  • W 2013 roku zarówno nowowstępujących (po 20 marca 2013 r.) jak i obecnych Członków stowarzyszenia obowiązują składki naliczane od 1 kwietnia 2013 r., opłacane w ciągu 60 dni.

 

Główne cele i działania SGWK-P znajdą Państwo -> TUTAJ <-

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego