Prezydium Sejmiku Gospodarczego WK-P

Sikora Krzysztof

Prezydent

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Prezydent)

Dulanowski Henryk Wiceprezydent

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (Prezes Zarządu)

Kilanowski Marcin, dr Wiceprezydent

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan (Wiceprezes)

Sielski Jan Wiceprezydent

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług (Prezes)

Szatkowski Sławomir Wiceprezydent

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i  Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (Prezes Zarządu)

Ślachciak Mirosław Wiceprezydent

”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (Prezes Zarządu)

Terlecki Piotr Wiceprezydent

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Prezes)

Wiatrowski Roman Wiceprezydent

Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (Prezes Zarządu)

 

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego