• Działania podejmowane przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
  • Zmiana do Uchwały obiegowej w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1
  • Zatwierdzona Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego