Prezydium Sejmiku Gospodarczego WK-P

Sikora Krzysztof

Prezydent

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Prezydent)

Dulanowski Henryk Wiceprezydent

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (Prezes Zarządu)

Trela Jacek Wiceprezydent

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

w Bydgoszczy

Ślachciak Mirosław Wiceprezydent ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (Prezes Zarządu)
Terlecki Piotr Wiceprezydent Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Prezes)
Wiatrowski Roman Wiceprezydent

Związek Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (Prezes Zarządu)

   

 

   

 

 

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego