Członkowie

 • Zwyczajni:
 1. Buda Aleksandra
 2. Czubakowski Edward, dr inż.
 3. Dąbrowski Zbigniew
 4. Dulanowski Henryk
 5. Frelichowski Michał
 6. Gogolewski Jan
 7. Gramza Józef
 8. Grześkiewicz Grzegorz
 9. Hadrysiak Krzysztof
 10. Hnatyszyn-Dzikowska Anna
 11. Jaczkowski Zygmunt
 12. Kilanowski Marcin, dr
 13. Kończak Bernard
 14. Krause Stanisław
 15. Matuszak Jerzy
 16. Polasik Karol
 17. Rutkowski Leszek
 18. Sielski Jan
 19. Sikora Krzysztof
 20. Szatkowski Sławomir
 21. Szczepański Michał
 22. Szymański Piotr
 23. Ślachciak Mirosław
 24. Świtała Wojciech
 25. Terlecki Piotr
 26. Wiatrowski Roman
 27. Wujciński Cezary
 28. Zielińska Bogumiła
 • Wspierający:
 1. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 2. Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 3. Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa we Włocławku
 4. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 5. Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
 6. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług
 7. NOT FSNT Inowrocław
 8. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
 9. Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa w Bydgoszczy
 10. ”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
 11. Prosument - Klaster Odnawialnych Źródeł Energii
 12. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza
 13. Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego