• Działania podejmowane przez Zarząd Województwa w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
 • Zmiana do Uchwały obiegowej w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1
 • Zatwierdzona Uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1
 • W dniu 8 grudnia 2015 r. (wtorek) Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje FORUM INNOWACJI You can do it, które odbędzie się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Uczestnikami Forum będą także doktoranci UMK w Toruniu, UTP w Bydgoszczy oraz UKW w Bydgoszczy.

  Forum jest okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i czerpania pomysłów na współpracę z młodymi, kreatywnymi naukowcami z regionu.

  Zaproszenie i program wydarzenia znajdują się poniżej, a więcej szczegółów dostępnych jest na stronie: www.foruminnowacji.kujawsko-pomorskie.pl.

   

  Czytaj dalej...
 • Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem samorządu gospodarczego, mając na uwadze znaczenie szerokiego partnerstwa w dążeniu do sprawiedliwej, skoncentrowanej na rozwoju gospodarczym, polityki regionalnej uwzględniającej interesy instytucji działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, podjął się próby powołania nowych inicjatyw współpracujących przy Sejmiku Gospodarczym WK-P:

  • Forum Inkubatorów oraz
  • Forum Klastrów.
  Czytaj dalej...
 • Bydgoszcz - jedno z największych miast Polski znane z Wyspy Młyńskiej, zabytkowych spichrzy nad Brdą i największego na świecie festiwalu poświęconego sztuce autorów zdjęć filmowych stanie się 22 czerwca br. miejscem konferencji

  "Bydgoszcz - nowe centrum produkcyjno-logistyczne Polski"
   

  Czytaj dalej...

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego