Uchwala obiegowa w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1

Dodano : 09.04.2020

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego