Spotkanie Członków Sejmiku Gospodarczego WK-P z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego

Dodano : 20.03.2018

Gośćmi spotkania będą:

  • Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa
  • Milena Skopińska - Z-ca dyrektora Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
  • Monika Walecka-Gołasz - Z-ca Dyrektora, Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
  • Rafał Domagalski - Biuro Programowania RPO 2014-2020

 Zagadnienia, które zostaną poruszone na spotkaniu

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego