18.11.2016 - Zaproszenie do skorzystania z Doradztwa

Dodano : 18.11.2016

Podczas kilkudziesięciu godzin doradztwa będzie zdiagnozowana:

- aktualna sytuacja przedsiębiorstwa,

- zasoby kadrowe, ich kwalifikacje, kompetencje, braki,

- sytuacja firmy na rynku czy procesy wewnętrzne firmy.

Diagnoza pozwoli na stworzenie Planu Rozwoju co z kolei jest niezbędne aby móc w przyszłości aplikować o dotacje na szkolenia pracowników Państwa firmy. 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy od 1 grudnia 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Wsparcia dla Państwa jest możliwe dzięki otrzymanemu przez nas wsparciu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz warunki udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie przyznawania wsparcia w ramach projektu pn. „Budowanie przewagi konkurencyjnej kujawsko-pomorskich mikro i małych przedsiębiorstw poprzez współpracę z partnerami społecznymi” dostępnym na stronie internetowej  www.izbarzem.pl w zakładce Plany Rozwojowe dla firm.

Szczegółowe informacje można również uzyskać u Kierownika projektu: Ewa Pierucka, tel. 795 759 593, e-mail: ewa.pierucka@izbarzem.pl

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego