06.07.2015 - Nowe inicjatywy Sejmiku Gospodarczego WK-P

Dodano : 06.07.2015

W celu poznania potrzeb zainteresowanych instytucji, zorganizowano spotkania, których podsumowania zamieszczono poniżej:

FORUM INKUBATORÓW

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił się do Inkubatorów Przedsiębiorczości województwa kujawsko - pomorskiego z inicjatywą utworzenia Forum Inkubatorów. W odpowiedzi na inicjatywę w dniu 01.07.2015 o godz. 12.00 po Prezydium Sejmiku Gospodarczego spotkali się przedstawiciele Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości (Inkubator - Solec kujawski), Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (Region Kujawsko-Pomorski) oraz przedstawiciele Sejmiku Gospodarczego. Rozmawiano nad współpracą podmiotów skupionych w ramach projektowanego Forum.

Partnerzy wspólnie podjęli decyzję dotyczącą rozwoju porozumienia oraz zaproszenia do udziału nieobecnych w obradach forum przedstawicieli:  Inkubatora Przedsiębiorczości - IDEA (Bydgoszcz), Inkubatora Smart Space (Toruń), Regionalnych inkubatorów Przedsiębiorczości KPFP (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek), Stowarzyszenia wspierania rozwoju gospodarczego ziemi świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" (Świecie) oraz Grudziądzkiego Parku Przemysłowego.

Sejmik Gospodarczy wyraża przekonanie, że szerokie partnerstwo będzie miało liczący się głos w negocjacjach nad kształtem, spójnością i komplementarnością działań realizowanych lokalnie. Dzięki współpracy z Inkubatorami możliwe będzie przygotowanie najlepszych projektów skierowanych do samych Inkubatorów, instytucji rynku pracy, reprezentantów społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców i pracodawców.

FORUM KLASTRÓW

W dniu 03.07.2015 w związku z inicjatywą Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołano Forum Klastrów. Rozwój współpracy pomiędzy klastrami i instytucjami posiadającymi bogate doświadczenia w koordynowaniu powiązaniami kooperacyjnymi umożliwi wszystkim zintegrowanym instytucjom zbudowanie silnego konsorcjum w kontekście nowego okresu programowania. Sądzimy, że Forum będzie skuteczną platformą komunikacyjną oraz będzie okazją do efektywniejszego propagowania wiedzy o istniejących Klastrach. W dalszej perspektywie chcemy aby Forum Klastrów dążyło w imieniu zrzeszonych członków, do sprawiedliwej, skoncentrowanej na rozwoju gospodarczym, polityce regionalnej uwzględniającej interesy zrzeszonych Klastrów.

W spotkaniu wzięło udział 9 przedstawicieli Klastrów i Inicjatyw Kooperacyjnych w naszym województwie. Wspólnie podjęto decyzję o podpisaniu porozumienia oraz ponownym przesłaniu założeń programowych Forum Klastrów do podmiotów nieobecnych na spotkaniu. Ustalono, że wersja elektroniczna założeń programowych oraz tekst porozumienia zostanie przesłany do Klastrów WK-P. Podjęto także decyzję o kolejnym spotkaniu zaplanowanym na początek września połączonym z uroczystym podpisaniem Porozumienia.

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego