24.02.2014 - Sąd Arbitrażu Gospodarczego w Sejmiku Gospodarczym WK-P

Dodano : 24.02.2014

Kujawsko-Pomorski Sąd Arbitrażowy działał przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu od 1992 roku. 30 stycznia br. Zarząd IPH w Toruniu podjął uchwałę o możliwości kontynuacji Sądu przy Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 - Chcemy rozpropagować wśród przedsiębiorców tę formę rozstrzygania sporów. Sąd działający pod auspicjami Sejmiku Gospodarczego, który zrzesza 15 organizacji gospodarczych będzie sądem regionalnym, a dzięki temu przedsiębiorcy skupieni wokół Sejmiku będą chętniej kierować sprawy do arbitrażu - mówi Zygmunt Jaczkowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

Sądownictwo arbitrażowe jest uznanym i cenionym trybem rozstrzygania sporów. Wyrok takiego sądu i ugoda przed nim zawarta, mają taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego, a postępowanie jest jednoinstancyjne. Aby rozpatrywać sprawy przed sądem arbitrażowym należy jedynie dokonać stosownego zapisu w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami. Zaletami sądownictwa arbitrażowego są: szybkość postępowania, dążenie do zawarcia ugody i niższe koszty niż w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Istnieje także możliwość wyboru arbitrów - fachowców z dziedziny gospodarki. Kolejną zaletą tego postępowania jest poufność, której nie ma przed zwykłym sądem.

Pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego mogą być poddawane spory o prawa majątkowe lub niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody sądowej. Oprócz postępowania polubownego zakończonego wyrokiem, możliwe jest także prowadzenie postępowania pojednawczego, zmierzającego do zawarcia miedzy stronami ugody. Na drodze arbitrażu można rozstrzygać także spory z zagranicznymi kontrahentami.

 - Zachęcamy przedsiębiorców do poddawania wszystkich sporów mogących wyniknąć z działalności gospodarczej właśnie pod rozstrzygnięcie Kujawsko-Pomorskiego Sądu Arbitrażowego - mówi Krzysztof Sikora, Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - To dobra alternatywa dla sądów powszechnych, a przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy.

Firmy coraz chętniej korzystają z arbitrażu, do Sądu przy Krajowej Izbie Gospodarczej rocznie trafia do 500 spraw, a dwadzieścia procent z nich kończy się ugodą. Jednak wciąż rozstrzyganie sporów w sprawach gospodarczych na drodze postępowania arbitrażowego jest częściej stosowane w krajach Unii Europejskiej niż w naszym kraju.

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego