01.08.2013 - Opinia SGWK-P podsumowująca projekt Strategii Rozwoju WK-P do roku 2020

Dodano : 01.08.2013

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego