27.02.2013 - PRZEDSIĘBIORCY PARTNEREM DLA SAMORZĄDU WK-P

Dodano : 27.02.2013

Podczas konferencji podsumowano rok działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Inicjatorami reaktywacji Sejmiku była Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, a formalnie utworzyło go 13 organizacji zrzeszających przedsiębiorców z regionu. Jest to w pewnym sensie powrót do formuły wypracowanej już wcześniej. Pierwszy Sejmik Samorządu Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstał w grudniu 1998 roku, jednak po upływie pierwszej kadencji (w roku 2002) został on rozwiązany. Tym razem Sejmik został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło 31 stycznia 2013 roku. Obecnie stowarzyszenie liczy 18 członków zwyczajnych oraz 20 wspierających.

- Celem działania Sejmiku jest wyłonienie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych regionu Kujaw i Pomorza, zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej - mówi Krzysztof Sikora, prezydent Sejmiku.

Rok działalności Sejmiku podsumowali także przedstawiciele samorządu gospodarczego.
- Z nadzieją odnotowałam fakt reaktywacji Sejmiku Gospodarczego. Cieszę się, za mamy w przedsiębiorcach merytorycznego i odpowiedzialnego partnera do dialogu - mówiła Dorota Jakuta, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Szczególnie cenne były opracowane przez Sejmik Gospodarczy uwagi do Strategii Rozwoju Województwa i Regionalnej Strategii Innowacyjności.

Marszałek województwa Piotr Całbecki podkreślił, że Sejmik Gospodarczy uważa z równorzędnego partnera do dialogu. - Chciałbym skryć się pod dachem samorządu gospodarczego żeby spokojnie rozmawiać o gospodarce, zwłaszcza że mamy jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie - dodał.

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego