24.05.2012 - RAZEM DLA DOBRA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Dodano : 24.05.2012

W uroczystości odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział także przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Krzysztof Sikora oraz przedstawiciele organizacji skupiających przedsiębiorców.

Sygnatariusze Listu będą współpracować przy tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa, Strategii Innowacji i opracowaniu założeń do programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej UE do 2020 roku. Opracowany zostanie także program rozwoju obszarów miejskich w tym metropolii Bydgoszcz-Toruń.

- Jeżeli nasz region ma się rozwijać musimy zrobić wszystko, żeby stworzyć przyjazne środowisko dla biznesu. Gospodarka jest siłą napędową rozwoju i nie ma nic ważniejszego - mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Z inicjatywy Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu powstała lista postulatów środowiska przedsiębiorców w sprawie rozwoju gospodarczego regionu, które zostały podpisane przez 13 organizacji zrzeszających przedsiębiorców z województwa. Dotyczą one działań na rzecz stworzenia metropolii Bydgoszcz-Toruń.

Planowane działania w tym kierunku to głównie stworzenie sieci dróg, które mają łączyć miasta regionu:

  • budowę drogi ekspresowej nr 5,
  • przebudowę drogi nr 10 na odcinku od Lubicza do obwodnicy zachodniej Bydgoszczy,
  • przebudowę drogi nr 80 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem na drogę ekspresową, która ma szczególne znaczenie w procesie realnego kształtowania aglomeracji,
  • budowę węzłów autostradowych łączących województwo z autostradą A1,
  • powstanie mostu drogowego przez Wisłę w rejonie Solca Kujawskiego.

- Stworzenie duopolu jest niezwykle ważne. Nie zależy nam na wiodącej roli Torunia, ale na ożywieniu gospodarczym całego województwa i rozwoju naszych firm - mówi Zygmunt Jaczkowski, prezes IPH w Toruniu. - Zatrudniamy około 120 tys. osób i to wobec nich jesteśmy zobowiązani do tego, żeby region się rozwijał.

Główne cele współpracy pomiędzy władzami województwa a przedsiębiorcami to:

  • wzmocnienie powiązań gospodarczych,
  • zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw,
  • rozbudowa potencjału naukowo-badawczego regionu oraz tworzenie partnerstwa środowisk samorządowych,
  • społeczno-gospodarczych i naukowych.

Koordynacją wspólnych inicjatyw zajmie się Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Mam nadzieję, że Sejmik będzie platformą do dyskusji na temat Strategii Rozwoju Województwa. Musimy opracować taką strategię, która da nam poczucie, że jesteśmy regionem, który wykorzystuje szanse, a nie je traci - mówi Krzysztof Sikora, prezydent Sejmiku Gospodarczego.

- Strategia, którą będziemy współtworzyć wyznaczy kierunki rozwoju regionu i naszych firm - dodaje Mirosław Ślachciak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy. - A to właśnie przedsiębiorcy mają największą świadomość czego w naszym regionie brakuje.

24 maja sygnatariusze Listu dyskutowali na ten temat w programie „Samorządni" na antenie TVP Bydgoszcz. Program można obejrzeć klikając TUTAJ

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią Listu Intencyjnego współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego regionu oraz listą podmiotów, które zaproszono do konsultacji postanowień listu intencyjnego oraz „Postulatów środowiska przedsiębiorców w sprawie rozwoju gospodarczego regionu”:

 

LIST INTENCYJNY LISTA SYGNATARIUSZY

 

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego