17.04.2012 - WSPÓLNY GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW ZNÓW SŁYSZALNY

Dodano : 17.04.2012

Inicjatorami powstania Sejmiku są: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu i Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców z Bydgoszczy.

- Mamy świadomość tego, że tylko zjednoczenie sił i współpraca pozwolą na to, aby głos przedsiębiorców był bardziej słyszalny i abyśmy mieli realny wpływ na politykę gospodarczą w regionie - mówił Zygmunt Jaczkowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.

- Sytuacja ekonomiczna naszego województwa na tle kraju jest coraz gorsza. Głos przedsiębiorców wyartykułowany poprzez Sejmik Gospodarczy jest teraz wręcz niezbędny. Zwłaszcza, że powstają dwa ważne dla przyszłości regionu dokumenty: Strategia Rozwoju Województwa i Strategia Innowacyjności - dodał Waldemar Książczak, wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Prezydentem powołanego Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wybrany został Krzysztof Sikora, prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, pełniący funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego podczas III kadencji w latach 2006 - 2010.

Powołany Sejmik Gospodarczy będzie działać na podstawie Uchwały o Stowarzyszeniach. Mogą do niego przystępować organizacje zrzeszające przedsiębiorców z regionu.

Celem działania Sejmiku jest wyłonienie silnej, jednolitej i trwałej reprezentacji środowisk gospodarczych regionu Kujaw i Pomorza, zdolnej do skutecznego wyrażania i obrony jej interesów wobec samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Planowane kierunki działań Sejmiku:

  • Wzmocnienie znaczenia regionalnych organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi.
  • Dążenie do uzyskania wpływu środowiska gospodarczego na decyzje samorządów terytorialnych i administracji rządowej w zakresie spraw związanych z gospodarką.
  • Wyrażanie opinii o programach gospodarczych, projektach aktów normatywnych i przepisach tworzonych na szczeblu regionalnym oraz udział w ich przygotowaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią deklaracji w sprawie powołania Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz listą instytucji, które podpisały dokument i weszły do władz Sejmiku:
 

DEKLARACJA LISTA CZŁONKÓW

 

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego