Posiedzenie Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodano : 12.10.2023

W dniu 11.10.2023 r., w gościnnych progach siedziby Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie otworzył Prezydent Sejmiku, p. Krzysztof Sikora, który powitał zebranych i poinformował zebranych o aktualnych działaniach i wydarzeniach, w których brali udział przedstawiciele Sejmiku.

 

W dalszej części p. Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił założenia „Propozycji modyfikacji idei Kolei Dużych Prędkości uwzględniającej interes rozwojowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Na tę część posiedzenia zostało zaproszonych do udziału online ponad 250 przedstawicieli środowisk biznesowych i samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Plany dotyczące KDP mają ogromne znaczenie dla rozwoju naszego Regionu lub też – w przypadku braku zmiany projektowanego przebiegu linii KDP – na jego spowolnienie i marginalizację WK-P. W tym kontekście bardzo ważna jest maksymalna mobilizacja i lobbing propozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zakładającej zmiany w przebiegu tras KDP.

 

Poniżej znajdą Państwo przedstawianą prezentację.

Prezentacja 

Kolejnym punktem programu była prezentacja inwestora  Zakładów Mięsnych Viola w Lnianie – formę SMK z Ukrainy przedstawiona przez p. Vitalija Skriagę – Prezesa Zarządu ZM Viola sp. z o.o. Zaprezentował On skalę działalności SMK w Ukrainie i plany rozwojowe formy w Polsce.

 

 

W ostatniej części p. Robert Lauks – Prokurent Klastra Przemysłów Kreatywnych zaprezentował genezę powstania Klastra i jego aktualną działalność oraz znaczenie, szczególnie w kontekście realizowanych działań B+R i nowego okresu programowania FEdKP. Jednocześnie p. Robert Lauks zaprosił zebranych do członkostwa w Klastrze.

 

 

 

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego