07.01.2015 - Seminarium dla przedsiębiorców z przedstawicielami Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dodano : 07.01.2015

 Podczas seminarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  • zmian w podatkach dochodowych w 2015 r. - w tym omówienie opodatkowania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych,
  • zmian w podatku  od towarów i usług w 2015 r. - w tym omówienie nowych przepisów dotyczących kas fiskalnych.

Podczas seminarium omówione zostaną również nowe obowiązki dla płatników w zakresie rozliczeń elektronicznych. Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. W praktyce formularze te powinny być przesyłane do urzędów skarbowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym.

Zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniu 14.01.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy (sala na parterze).

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 09.01.2015r. e-mailem na adres: biuro@pracodawcy.info.pl lub pod numerami telefonów: 52 58 59 162 bądź 52 58 59 168.

Szczegółowe informacje poniżej.

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego