17.06.2014 - Zaproszenie do projektu "Klucz do eksportu - szkolenia dla MMŚP"

Dodano : 17.06.2014

W ramach projektu oferujemy 23 dni szkoleniowe w okresie lipiec-grudzień 2014 r.  z zakresu:

 1. Zasady opracowywania strategii eksportowej przedsiębiorstwa
 2. Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych
 3. Negocjacje i techniki sprzedaży pod kątem eksportu/sprzedaży na JRE
 4. Cła i podatki w kontekście eksportu na JRE
 5. Prawo w handlu międzynarodowym
 6. Zabezpieczanie wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe
 7. Normy techniczne i sanitarne w handlu międzynarodowym oraz normalizacje na rynkach zagranicznych
 8. Zarządzanie cenami w kontekście eksportu/sprzedaży na JRE
 9. Zarządzanie ryzykiem w kontekście eksportu/sprzedaży na JRE
 10. Logistyka w handlu międzynarodowym
 11.  Szkolenie z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które wykażą, iż przynajmniej raz w swojej działalności dokonały sprzedaży poza granicę Polski.

Usługi oferowane w projekcie są bezpłatne - rozliczane na zasadzie pomocy de minimis. Warunkiem skorzystania jest nieprzekroczenie limitu pomocy w wysokości 200 tys. euro w ciągu 3 lat.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w projekcie poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Kontakt i informacje:
Ilona Zduńska
tel.: 56 657 48 80
zdunska@iph.torun.pl

Agnieszka Piątkowska
tel.: 56 658 62 90
biuro@iph.torun.pl

Projekt „Klucz do eksportu - szkolenia dla MMŚP” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego