20.01.2014 - Pracodawcy Pomorza i Kujaw - Ogłoszenie konkursu nr 2 - Voucher kooperacyjny

Dodano : 19.01.2014

Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu usług w zakresie:

  • badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615),
  • badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży i dany wyrób wymaganiami normatywnymi. W ramach konkursu przewidziano następujące formy wsparcia:
  • Voucher badawczy kooperacyjny.

Maksymalna wielkość wsparcia:

  • w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego wynosi 400 000 złotych. Intensywność wsparcia może wynosić w ramach Vouchera badawczego kooperacyjnego do 90% kosztów kwalifikowanych.

 
Wielkość środków finansowych przeznaczona do alokacji w ramach konkursu wynosi 2 000 000,00 złotych.
 

Więcej szczegółów dotyczących naboru:

http://voucherbadawczy.pl/blog/1_67-ogloszenie_konkursu_nr_2_voucher_kooperacyjny.html

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego