05.06.2013 - projekt STRATEGII ROZWOJU WK-P plan modernizacji 2020+ na ukończeniu

Dodano : 05.06.2013

Trwające od ubiegłego roku, połączone z szerokimi konsultacjami społecznymi prace nad najważniejszym planistycznym dokumentem województwa dobiegają końca. Na marcowej sesji Sejmiku po raz pierwszy zaprezentowano projekt zasadniczej, najważniejszej części strategii - dwóch kluczowych rozdziałów, w których zawarte są strategiczne cele modernizacyjne oraz kierunki działań, które należy podjąć w celu ich osiągnięcia. Projekt strategii jest obecnie na etapie zatwierdzania przez Zarząd i Sejmik Województwa. Dokument ostatecznie przyjęty zostanie jeszcze w tym roku.

W prace nad strategią włączył się także Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który oprócz uczestnictwa w konsultacjach i spotkaniach z ekspertami, przygotowuje syntetyczne stanowisko stowarzyszenia do ww. dokumentu.

Przyjętymi w strategii rozwojowymi priorytetami są: konkurencyjna gospodarka, modernizacja wsi i miast, silna metropolia i nowoczesne społeczeństwo, rozpisane na osiem celów strategicznych:

 • dostępność (komunikacyjno-transportowa),
 • aktywne społeczeństwo i sprawne usługi (społeczne),
 • gospodarka i miejsca pracy,
 • innowacyjność,
 • nowoczesny sektor rolno-spożywczy,
 • bezpieczeństwo,
 • sprawne zarządzanie,
 • tożsamość i dziedzictwo.

Wśród planowanych przedsięwzięć o kluczowym dla regionu znaczeniu dokument wymienia między innymi:

 • budowę dróg ekspresowych,
 • transportowe wykorzystanie sieci dróg wodnych,
 • integrację transportu publicznego Województwa,
 • stworzenie regionalnych standardów dostępności usług społecznych i regionalnych standardów nauczania,
 • wykreowanie regionalnej agencji innowacyjności i programu komercjalizacji badań naukowych,
 • zbudowanie kujawsko-pomorskiego klastra produkcji żywności i przyjęcie wspólnego znaku towarowego dla żywności produkowanej na Kujawach i Pomorzu.

Więcej informacji o konsultacjach oraz projekt Strategii  -> TUTAJ <- 

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego