31.01.2013 - SEJMIK GOSPODARCZY WK-P W SPRAWIE RSI WK-P 2014-2020

Dodano : 31.01.2013

Tematem Posiedzenia było stanowisko Sejmiku Gospodarczego odnośnie stanu prac nad:

  • Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-20,
  • Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podjęto decyzję o przystąpieniu do kolejnych aktywnych działań w stosunku do władz regionu w celu dalszej weryfikacji ww. strategii zgodnie z uwagami zawartymi w następnych stanowiskach Sejmiku.

W związku z tym zadecydowano o utworzeniu w ramach Sejmiku Gospodarczego zespołu biorącego udział w warsztatach tworzących treść Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 roku.

Wróć do listy aktualności

Członkowie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko - Pomorskiego